Realizovné projekty

Prostredníctvom MAS Partnerstva Bachureň bolo od roku 2010 doteraz podporených 9 projektov v rámci implementácie ISRU.