Územie MAS

Územie verejno – súkromného partnerstva MAS Partnerstvo BACHUREŇ tvoria katastre 8 obcí okresu Prešov: Fričovce, Hendrichove, Hermanovce, Šindliar, Štefanovce, Lipovce, Lažany a Bertotovce a 4 obce okresu Sabinov: Jarovnice, Renčišov, Uzovské Pekľany a Uzovský Šalgov.

Na celkovej rozlohe územia 122,92 km2 (stav k 31.12.2007) žije 11 209 obyvateľov (stav k 31.12.2008). (Zdroj ŠÚ SR, pracovisko Prešov, 2009)

Geograficky sa územie nachádza v severozápadnej časti okresu Prešov a juhozápadnej časti okresu Sabinov na juhozápade Prešovského samosprávneho kraja. Na západe hraničí s okresom Levoča. Najvzdialenejšia obec Partnerstva (Lipovce) je vzdialená od krajského a okresného mesta Prešov 28 km a od okresného mesta Sabinov 21 km.
Sídlom Partnerstvo BACHUREŇ je obec Renčišov v okrese Sabinov, ktorá sa nachádza v severnej časti územia.

 Poloha územia MAS Bachureň vzhľadom k okresným mestám, vzhľadom k PSK a vzhľadom k územiu SR.