18.máj 2016

1. mája 2016 sa konala súťaž Dobrovoľných hasičských zborov v Uzovských Pekľanoch.