Monthly Archives: jún 2023

28. jún 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ a obec Uzovský Šalgov Vás pozývajú na podujatie Športuje celá rodina spojené s prezentáciou MAS Partnerstvo BACHUREŇ, ktoré sa uskutoční dňa 9.7.2023 o 12:30 v obci Uzovský Šalgov.

 

06. jún 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ plánuje vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Harmonogram výziev je zverejnený v časti PRV výzvy 2014 – 2020 – Plánované výzvy: https://bachuren.sk/planovane-vyzvy/.