Monthly Archives: august 2022

24. august 2022

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 09.09.2022 plánuje zrušiť nasledujúce IROP výzvy z dôvodu zapracovania zmien vyplývajúcich z aktualizácie Implementačného modelu do nových výziev:

IROP-CLLD-P755-512-002 – aktivita C1

IROP-CLLD-P755-512-003 – aktivita C2

IROP-CLLD-P755-512-005 – aktivita B2

IROP-CLLD-P755-512-006 – aktivita B3