Obec Jarovnice

Rekonštrukcia kultúrneho domu, šatní a oplotenia futbalového ihriska – JarovniceMAS

Potreba realizácie projektu vyplynula najmä zo zlého technického stavu sociálnych zariadení a oplotenia. Daný stav nevyhovoval hygienickým a bezpečnostným potrebám. Rekonštrukciou sa zvýšila bezpečnosť vo vnútri budovy šatní, ako aj bezpečnosť športovcov a obyvateľov aktívne využívajúcich dané priestory na spoločenské, športové a kultúrne aktivity. Projektom sa tak zvyšuje ochrana zdravia a potenciál pre nárast športových a spoločenských aktivít v obci. Realizácia prispela aj drobnými rekonštrukčnými prácami v kultúrnom dome, kde realizácia projektu v značnej miere prispela k rozvoju obce v športovej a spoločenskej oblasti.