Marketing vidieckeho CR

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ VIDIECKEHO TURIZMU v spolupráci s MAS Partnerstvo BACHUREŇ realizuje projekt s názvom

Marketing vidieckeho cestovného ruchu na území MAS Partnerstva BACHUREŇ

(opatrenie 3.2.B os 4 LEADER)

Cieľom projektu je zabezpečiť propagáciu územia, služieb cestovného ruchu a sprístupniť informácie turistom a návštevníkom územia MAS Partnerstva BACHUREŇ. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom marketingu služieb cestovného ruchu na území MAS Partnerstva BACHUREŇ, zvýšiť informovanosť širokej verejnosti o možnostiach turistického vyžitia, pobytu v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu a objektoch cestovného ruchu na území MAS Partnerstva BACHUREŇ. Realizáciou projektu budú poskytnuté komplexné informácie potenciálnym návštevníkom územia prostredníctvom internetu a propagačných predmetov a taktiež turistom priamo v teréne.

 

Aktivity v rámci projektu:

  • Príprava a výroba informačných tabúľ s mapou územia a vyznačenými turistickými trasami,

DSCN4820 IMAG0085 IMAG0086DSCN4819

 

 

 

 

 

 

  • Tvorba interaktívnej mapy a jej umiestnenie na webovom sídle MAS Partnerstva BACHUREŇ,
  • Tvorba informačnej brožúrky,
  • Tvorba propagačných materiálov.