Obec Bertotovce

Viacúčelový prístupový chodník k športovému areálu

v obci BertotovceMAS

Realizáciou projektu sa skvalitnili základné služby obyvateľom poskytované miestnou samosprávou v oblasti dopravnej infraštruktúry. Dôvodov výstavby bola potreba zabezpečenia bezbariérového prístupu znevýhodneným skupinám obyvateľstva ako aj potreba zabezpečenia bezpečnosti prechodu pre chodcov a cyklistov k športovému areálu vzhľadom na strmý svah a blízkosť potoka. Z toho dôvodu je chodník zabezpečený oceľovým rúrkovým zábradlím. Touto výstavbou sa skrášlilo okolie a chodník dodáva pocit čistoty a poriadku v obci. Slúži pre chodcov, cyklistov a minimálnu dopravnú motorovú obsluhu k športovému areálu.

 

Bertotovce – Zateplenie kultúrneho domuMAS

Cieľom predkladaného projektu bolo zlepšenie kvality života obyvateľov obce i jej návštevníkov prostredníctvom zateplenia kultúrneho domu. Realizáciou projektu sa značne prispeje k rozvoju obce v občianskej a kultúrno-spoločenskej oblasti. Projektom sa skvalitnia základné služby poskytované samosprávou jej obyvateľom. Poskytne obyvateľom i návštevníkom obce dôstojné občianske, kultúrno-spoločenské a reprezentatívne centrum obce, a tým sústredí verejný  život obce do kultúrneho domu.