Obec Lipovce

Základné informácie

 • Obec patrí do okresu Prešov.
 • Starostom obce je pán Peter Miženko
 • Prvá písomná zmienka o Lipovciach pochádza z roku 1320.
 • Nadmorská výška uprostred obce je 587 m.n.m.
 • V obci žije 508 obyvateľov.
 • Výmera katastra je 2238 ha.

Zaujímavosti a aktivity obce

 • Sakrálnou dominantou v časti Lipovce je rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Jurajovi postavený v roku 1663 a v Lačnove stojí gréckokatolícky kostol.
 • V dôsledku prudkého poklesu obyvateľstva sa obec zlúčila s obcou Lačnov.
 • Vyviera tu minerálna voda Salvator.
 • K významným rodákom dediny patrí Ján Andraščík, slovenský národný buditeľ. V obci má zriadenú pamätnú izbu.
 • Katastrálne územie obce Lipovce – Lačnov sa zaraďuje medzi najkrajšie a najzaujímavejšie partie na území východného Slovenska.
 • K prírodným zaujímavostiam patrí aj sprístupnená jaskyňa Zlá Džura.
 • Prírodná rezervácia Salvatorské lúky je vyhlásená na ochranu mokrých lúčnych slatinných rastlinných spoločenstiev s výskytom zriedkavých druhov rastlín na vedeckovýskumné a náučné ciele.
 • V okolí sa nachádza Lačnovský kaňon, ktorého súčasťou je územie európskeho významu Kamenná baba.
 

 

Web stránka obce