Aktuálne výzvy

Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Termín vyhlásenia: 28.03.2022

Termín uzavretia: 10.05.2022

Výzva na stiahnutie

Prílohy na stiahnutie