Obec Jarovnice

Základné informácie

 • Obec patrí do okresu Sabinov.
 • Starostom obce je pán Florián Giňa.
 • Obec je doložená z roku 1260 ako Jerne.
 • Nadmorská výška uprostred obce je 441 m.n.m.
 • V obci žije 5503 obyvateľov.
 • Výmera katastra je 2017 ha.

Zaujímavosti a aktivity obce

 • Obec má dobre rozvinutú  infraštruktúru. Sú tu zriadené dve Základné školy a jedna špeciálna škola.
 • Okrem klasického zdravotného strediska bolo v obci zriadené i špeciálne detské rómske zdravotné stredisko.
 • Pri Jarovniciach hospodári Poľnohospodárske družstvo. Okrem rastlinnej a živočíšnej výroby má zriadenú i pekáreň a výrobňu kŕmnych zmesí.
 • 20. júl 1998 sa zvykne označovať ako čierny deň obce. Búrka a následné prívalové vody miestnych potokov zasiahli vtedy niekoľko obcí. Niektorí odborníci to klasifikovali ako 1000 – ročnú vodu. V jarovnickej rómskej osade vtedy zahynulo 50 ľudí, na ktorých pamiatku bol postavený pomník uprostred osady.
 • V obci sa nachádza športový areál, požiarnu zbrojnicu a pôsobí v nej klub psičkárov.
 

 

Web stránka obce