Schválený harmonogram výziev verzia 2  MAS Partnerstvo BACHUREŇ na rok 2020  harmogram

Opatrenie 7.2. – Výstavba a rekonštrukcia technickej infraštruktúry a zlepšovanie vzhľadu obcí
Predpokladaný termín vyhlásenia: Február 2020
Predpokladaný termín uzavretia:  Apríl 2020

Opatrenie 7.4. – Atraktívna obec s možnosťami voľnočasových aktivít, kultúry, športu a kvalitnými podmienkami na život
Predpokladaný termín vyhlásenia: Február 2020
Predpokladaný termín uzavretia: Apríl 2020

Opatrenie 7.5. – Inovatívne sprístupnené územie pre turistiku a rekreáciu
Predpokladaný termín vyhlásenia: Február 2020
Predpokladaný termín uzavretia: Marec 2020

Schválený harmonogram výziev  verzia 1 MAS Partnerstvo BACHUREŇ na rok 2019  si môžete stiahnuť tu.

Podrobnosti k jednotlivým plánovaným výzvam nájdete na stránke ITMS 2014+.  

Opatrenie 7.2. – Výstavba a rekonštrukcia technickej infraštruktúry a zlepšovanie vzhľadu obcí
Predpokladaný termín vyhlásenia: Máj 2019
Predpokladaný termín uzavretia:  August 2019

Opatrenie 7.4. – Atraktívna obec s možnosťami voľnočasových aktivít, kultúry, športu a kvalitnými podmienkami na život
Predpokladaný termín vyhlásenia: Máj 2019
Predpokladaný termín uzavretia: August 2019

Opatrenie 7.5. – Inovatívne sprístupnené územie pre turistiku a rekreáciu
Predpokladaný termín vyhlásenia: August 2019
Predpokladaný termín uzavretia: Október 2019

Opatrenie 4.1. – Podpora pre investície do poľnohospodárskych podnikov
Predpokladaný termín vyhlásenia: Jún 2019
Predpokladaný termín uzavretia: September 2019

Opatrenie 4.2. – Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Predpokladaný termín vyhlásenia: Jún 2019
Predpokladaný termín uzavretia:  September 2019

Opatrenie 6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
Predpokladaný termín vyhlásenia: Máj  2019
Predpokladaný termín uzavretia:  August 2019