Dovolenka na Bachurni

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ VIDIECKEHO TURIZMU v spolupráci s MAS Partnerstvo BACHUREŇ realizuje projekt s názvom

Dovolenka na Bachurni

(opatrenie 3.2.B os 4 LEADER)

Cieľom projektu je propagácia ubytovacích zariadení na území MAS Partnerstva BACHUREŇ a zvýšiť tak návštevnosť tohto územia. Hlavným cieľom je vytvorenie systému udeľovania znaku kvality ubytovacích zariadení na tomto území a ich propagácia prostredníctvom webovej stránky.

Špecifické ciele projektu:

 • Propagácia územia a zariadení cestovného ruchu,
 • Zvýšene informovanosti širokej verejnosti o službách poskytovaných na území,
 • Zvýšenie návštevnosti ubytovacích zariadení na území MAS Partnerstva BACHUREŇ,
 • Motivácia manažmentu ubytovacích zariadení k zlepšovaniu ponúkaných služieb,
 • Zvýšenie kvality ubytovacích zariadení,
 • Poskytnutie komplexných a prehľadných informácií o ubytovacích službách,
 • Zlepšenie prístupu k informáciám,
 • Zvýšenie atraktivity cestovného ruchu na území.

Aktivity v rámci projektu

 • Vytvorenie webového sídla „Dovolenka na Bachurni” – Vytvorenie webového sídla, ktoré bude poskytovať komplexné informácie nie len o ubytovacích zariadeniach na území MAS Partnerstva BACHUREŇ, ale aj o stravovacích zariadeniach, historických pamiatkach, službách, kultúrnych podujatiach, akciách, aktivitách a pod.
 • Zabezpečenie systému udeľovania Znaku kvality
 • Katalóg služieb vidieckeho cestovného ruchu na území MAS Partnerstva BACHUREŇ – Propagačný materiál bude slúžiť na zviditeľnenie zariadení vidieckeho cestovného ruchu na území MAS a propagáciu ich služieb.
 • Propagačné predmety
 • Účasť na medzinárodnej výstave