Čo vieme ponúknuť

V tejto sekcii nájdete výrobky šikovných rúk našich obyvateľov, služby, atrakcie a iné formy ponuky z nášho územia MAS Partnerstva BACHUREŇ.

Ak viete o niekom z Vašej obce alebo jej okolia, kto by chcel prezentovať svoje výrobky alebo služby, neváhajte nás kontaktovať.