Obec Daletice

Základné informácie:

  • Obec patrí do okresu Sabinov

  • starostom obce je pán Daniel Ščavnický

  • obec je doložená z roku 1320 ako Deletha

  • nadmorská výška uprostred obce je 507 m.n. m

  • v obci žije 98 obyvateľov

  • výmera katastra je 248 ha

Zaujímavosti a aktivity obce:

  • k historickým pamiatkam obce patrí kostol rímsko – katolický neskoroklasicistický z rokov 1840 – 1841

  • zvonica

  • odpustová slávnosť 29. júna na Petra a Pavla

Web stránka obce