Obec Ostrovany

Základné informácie:

 • Obec patrí do  okresu  Sabinov
 • Starostom obce je pán Ing. Cyril Revák
 • Obec sa spomína  z roku 1248 ako Osztropotoka
 • Nadmorská výška uprostred obce je 306 m.n.m
 • V obci žije 1 946 obyvateľov
 • Výmera katastra je 585 ha

Zaujímavosti a aktivity obce:

 • Archeologická lokalita európskeho významu.
 • Zaujímavosťou obce je  dendrologický park (10 ha) so vzácnymi drevinami založený  rodinou  Bánóovcov v roku 1858. V rámci reštitúcie bol v roku 1993 vrátený pôvodným majiteľom a v súčasnosti je súkromným majetkom.
 • Dominantnou stavbou dediny je rímskokatolícky kostol, ktorý bol postavený v románskom slohu už po založení obce. Neskôr v roku 1530 nadobudol aj prvky renesančnej stavby a v roku 1741 aj niektoré barokové znaky kostola. Po požiari v roku 1851 sa výrazne zmenila veža (do takého tvaru, aký je v súčasnej dobe) a kostol dostal aj klasicistické prvky. Je zasvätený Kozmovi a Damiánovi. Dostavba s rozšírením niektorých častí sa udiala v roku 1992. V roku 1920 bol pri kostole postavený pomník venovaný padlým vojakom prvej svetovej vojny. 
 • V Budapešti v múzeu umeleckých predmetov Szépmüvészeti sa nachádza gotická socha Panny Márie z čias okolo r. 1480 z rímskokatolíckeho kostola z obce. 
 • Vo Viedni v Múzeu starožitností sa nachádzajú predmety z dvoch kniežacích hrobov nájdených na území obce v rokoch 1790 a 1865.
 • Zaujímavosťou je, že v tejto lokalite žili Vandali. Bol to germánsky kmeň, ktorý sídlil od konca 2. stor. n. l. aj na východnom Slovensku (Zemplín, Cejkov, Ostrovany). Začiatkom 5. stor. n. l. prenikli na rímske územie. Roku 534 boli presídlení do oblastí Byzantskej ríše, splynuli s ostatným obyvateľstvom a prestali existovať ako samostatný kmeň. 
 • 6. septembra 1939 preletelo nad Ostrovianami poľské lietadlo hornokrýdly jednoplošník s trojčlennou posádkou s poľským označením. Lietadlo bolo zostrelené slovenským strelcom a začalo horieť už v povetrí. Spadlo blízko stodoly ostrovianskeho veľkostatkára. 
 • Obec vo svojich programoch rozvoja obce od prvého volebného obdobia sa zamerala na program zlepšenia životného prostredia a zvýšenia životnej úrovne obyvateľstva.
 • Kultúru v obci reprezentujú pravidelné stretnutia občanov pri rôznych životných, tradičných a iných situáciách, ako aj pri pravidelnom každoročnom podujatí – Dni obce na počesť založenia obce, kde sa stretávajú občania a rodáci obce. Šport reprezentujú futbalové kluby TJ Inter Ostrovany ( jeden z mála rómskych futbalových klubov) a TJ Sokol Ostrovany, ktorý je v súčasnosti neaktívny.

Web stránka obce