Obec Fričovce

Základné informácie

 • Obec patrí do Prešovského okresu.
 • Starostom obce je pán PhDr. Ján Mikula.
 • Obec  je doložená z roku 1320 ako Frich.
 • Nadmorská výška uprostred obce je 495 m.n.m.
 • V obci žije 1089 obyvateľov.
 • Výmera katastra je 850 ha.

Zujímavosti a aktivity obce

 • Kultúrne pamiatky obce sú rímsko- katolícky kostol sv.  Bartolomeja, Renesančný kaštieľ a Pohrebná kaplnka. Kaštieľ je v súčasnosti využívaný na rôzne spoločenské udalosti ako aj príjemné posedenie.
 • V obci tiež pôsobí obecná rada mládeže – Fričo mládež.
 • Červený kríž organizuje spoločenské akcie pre členov a pravidelný odber krvi.
 • Cez letné prázdniny je zvykom premietanie rozprávok a filmov pre deti a dospelých na futbalovom ihrisku pod holým nebom.
 • Park pri kaštieli Fričovce sa može pýšiť jediným rastúcim exemplárom  stromu ginko na východnom Slovensku.
 • Medzi organizácie v obci, ktoré vyvíjajú rôzne aktivity patrí Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Telovýchovná jednota,
 • Dobrovoľná požiarna ochrana, Únia žien, Miestny spolok záhradkárov, Dychová hudba a detský folklórny súbor Slniečko.

 

Web stránka obce