Územie MAS Partnerstva BACHUREŇ

Územie MAS Partnerstva BACHUREŇ sa nachádza v Prešovskom kraji, tvorí súvislé územie, ktoré je tvorené 15-timi obcami okresov Prešov a Sabinov.Územie MAS tvoria katastre 8 obcí okresu Prešov (Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Šindliar, Štefanovce, Lipovce, Lažany a Bertotovce) a 7 obcí okresu Sabinov (Jarovnice, Renčišov, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov, Daletice, Ostrovany a Pečovská Nová Ves) s celkovou rozlohou 143,012 km2 (stav k 31.12.2014) a počtom obyvateľov 17 227 (stav k 31.12.2014).

Územie Partnerstva BACHUREŇ sa geograficky nachádza v severozápadnej časti okresu Prešov a juhozápadnej časti okresu Sabinov na juhozápade Prešovského samosprávneho kraja, na západe hraničí s okresom Levoča. Najvzdialenejšia obec Partnerstva  v Prešovskom okrese (Lipovce) je vzdialená od krajského a okresného mesta Prešov 28 km a od okresného mesta Sabinov 21 km. Najvzdialenejšia obec v Sabinovskom okrese (Pečovská Nová Ves) je vzdialená od Prešova 31 km a mesta Sabinov 5 km.

Sídlom Partnerstvo BACHUREŇ je obec Renčišov v okrese Sabinov, ktorá sa nachádza v severnej časti územia.

Všeobecno-geografická mapa územia Partnerstva BACHUREŇ

Poloha územia Partnerstva BACHUREŇ v rámci PSK