Obec Uzovský Šalgov

Základné informácie

 • Obec patrí do okresu Sabinov
 • Starostom obce je pán Ing. Jozef Merva
 • Obec pochádza z roku 1323, keď sa spomína ešte pod názvom Totfalu.
 • Nadmorská výška uprostred obce je 375 m.n.m.
 • V obci žije 604 obyvateľov.
 • Výmera katastra je 641 ha.

Zaujímavosti a aktivity obce

 • Ku kultúrnym pamiatkam obce patrí Kostol sv. Imricha a kaštieľ rodiny Péchy, ktorý stojí na vŕšku nad kostolom a obecným úradom.
 • Svoju pamiatkovú hodnotu má určite aj stará sýpka, ktorá môže byť ešte staršia ako samotný kaštieľ.
 • V obci rastie niekoľko vzácnych a starých stromov. K najvzácnejším sa radí Sekvojec mamutí.
 • Zaujímavosťou je kaskádovité spojenie desiatich rybníkov v chránenej oblasti Rybníky.
 • V obci pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý pravidelne usporadúva hasičské súťaže pre mužov, ale aj ženy.
 • Spevácky súbor pri Klube dôchodcov sa často zúčastňuje na rôznych akciách a folklórnych festivaloch.

 

 

Web stránka obce