Ukončené výzvy IROP

AKTUALIZÁCIA č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P755-512-003

Aktivita C2 – Terénne a ambulantné služby

Termín vyhlásenia: 20.07.2020

Termín uzavretia 11. hodnotiaceho kola: 30.06.2022

Informácia o aktualizácii výzvy – aktivita C2

Výzva IROP-CLLD-P755-512-003 – so sledovaním zmien (SZ)

Výzva IROP-CLLD-P755-512-003 – bez sledovania zmien (BSZ)

Prílohy výzvy – SZ

Prílohy výzvy – BSZ

Prílohy ŽoPr – SZ

Prílohy ŽoPr – BSZ

Výzva IROP-CLLD-P755-512-003 – Aktivita C2 – Terénne a ambulantné služby

Výzva IROP-CLLD-P755-512-003

Prílohy výzvy

Formulár ŽoPr a prílohy

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P755-512-002

Aktivita C1 – Komunitné sociálne služby

Termín vyhlásenia: 20.07.2020

Termín uzavretia 11. hodnotiaceho kola: 30.06.2022

Informácia o aktualizácii výzvy – aktivita C1

Výzva IROP-CLLD-P755-512-002 – so sledovaním zmien (SZ)

Výzva IROP-CLLD-P755-512-002 – bez sledovania zmien (BSZ)

Prílohy výzvy – SZ

Prílohy výzvy – BSZ

Prílohy ŽoPr – SZ

Prílohy ŽoPr – BSZ

Výzva IROP-CLLD-P755-512-002 – Aktivita C1 – Komunitné sociálne služby

Výzva IROP-CLLD-P755-512-002

Prílohy výzvy

Formulár ŽoPr a prílohy

 

Výzva IROP-CLLD-P755-512-006 – Aktivita B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Termín vyhlásenia: 03.03.2021

Termín uzavretia 8. hodnotiaceho kola: 30.06.2022

Výzva IROP-CLLD-P755-512-006

Prílohy výzvy

Prílohy ŽoPr

 

Výzva IROP-CLLD-P755-512-005 – Aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Termín vyhlásenia: 01.03.2021

Termín uzavretia 8. hodnotiaceho kola: 30.06.2022

Výzva IROP-CLLD-P755-512-005

Prílohy výzvy

Prílohy ŽoPr

 

Výzva IROP-CLLD-P755-512-004 – Aktivita B1 – Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Termín vyhlásenia: 01.03.2021

Termín uzavretia 4. hodnotiaceho kola: 30.11.2021

Výzva IROP-CLLD-P755-512-004

Prílohy výzvy

Prílohy ŽoPr

Výzva bola ukončená z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných vo výzve