Obec Štefanovce

Obec Štefanovce – Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu

MAS

Rekonštrukciou obecného úradu a kultúrneho domu v obci sa vytvorili vhodné podmienky pre plnohodnotné, dlhodobé a multifunkčné využívanie kultúrneho zariadenia obyvateľmi a návštevníkmi obce. Znížila sa energetická náročnosť objektu, zvýšila sa estetická hodnotu budovy kultúrneho domu. Nevyhnutnosť realizácie projektu vyplýva aj z potreby zabezpečenia vyššej úrovne obce a  poskytovaných služieb. Projekt výrazne podporil  trvalú udržateľnosť súčasných kultúrnych a spoločenských podujatí v obci (MDŽ, Deň úcty k starším, oslavy Nového roka…) a naštartuje nové aktivity v kultúrnej, vzdelávacej, spoločenskej, športovej, podnikateľskej oblasti a v cestovnom ruchu.