Obec Šindliar

Šindliar, rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome a interiéru obecného úraduMAS

Hlavným dôvodom, prečo bolo neyhnutné zrealizovať daný projekt bola potreba vyššej efektivity a účelnosti vynaložených verejných finančných prostriedkov – znížili sa prevádzkové náklady na činnosť OcÚ.

      Ďalšie dôvody realizácie projektu boli:

  • zlý technický stav budovy Obecného úradu,
  • zastaralé, súčasným podmienkam nevyhovujúce, zariadenie kuchyne v kultúrnom dome,
  • nedostatok priestorov pre množstvo aktivít v obci,
  • vysoká potreba skvalitnenia obcou poskytovaných služieb.

      Ďalším dôvodom bola potreba vyššej estetickej hodnoty budovy, najmä kvôli realizácii množstva kultúrnych a spoločenských podujatí v danom priestore. Daný projekt má neziskový charakter. Obec má potenciál prilákať množstvo návštevníkov do obce, ako aj do MAS Partnerstvo BACHUREŇ vzhľadom na bohatú prírodnú (prírodná rezervácia Kamenná baba), spoločenskú, kultúrnu a historickú tradíciu. Cez územie Šindliara prechádza cesta ku kultúrnej rezervácii Lačnov.