Dodatky k ISRU

DODATOK č. 1 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

V zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.7 aktualizovaného Dodatkom č. 7 zo dňa 26. novembra 2010
Dodatok č. 1 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

 

DODATOK č. 2 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

V zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.8 aktualizovaného Dodatkom č. 8 zo dňa 05. apríla 2011
Dodatok č. 2 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

 

DODATOK č. 3 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

V zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.9 aktualizovaná Dodatkom č. 9 zo dňa 06. júna 2011.
Dodatok č. 3 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

 

DODATOK č. 4 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

V zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.10 aktualizovaná Dodatkom č. 10 zo dňa 19. decembra 2011.
Dodatok č. 4 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

 

DODATOK č. 5 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

V zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.11 aktualizovaná Dodatkom č. 11 zo dňa 5. marca 2012.
Dodatok č. 5 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

DODATOK č. 6 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

V zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.12 aktualizovaná Dodatkom č. 12 zo dňa 30. marca 2012.
Dodatok č. 6 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

DODATOK č. 7 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

V zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.12 aktualizovaná Dodatkom č. 12 zo dňa 30. marca 2012.
Dodatok č. 7 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

DODATOK č. 8 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

V zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.12 aktualizovaná Dodatkom č. 13 zo dňa 13. marca 2013.
Dodatok č. 8 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

DODATOK č. 9 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

Dodatok č. 9 k Integrovanej stratégií rozvoja územia MAS Partnerstvo BACHUREŇ, v zmysle rozhodnutia výkonného výboru zo dňa 12.07.2013
Dodatok č. 9 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

DODATOK č. 10 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

Dodatok č. 10 k Integrovanej stratégií rozvoja územia MAS Partnerstvo BACHUREŇ, v zmysle rozhodnutia výkonného výboru zo dňa 27.08.2013
Dodatok č. 10 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

DODATOK č. 11 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015

Dodatok č. 11 k Integrovanej stratégií rozvoja územia MAS Partnerstvo BACHUREŇ, v zmysle rozhodnutia výkonného výboru zo dňa 21.07.2014
Dodatok č. 11 k integrovanej stratégii rozvoja územia na roky 2009 – 2015