Obec Uzovský Šalgov

Uzovský Šalgov – Rekonštrukcia miestnych komunikácií II. etapaMAS

Realizáciou rekonštrukcie miestnych komunikácií sa zlepšili  základné služby, ako je poskytnutie bezbariérových prístupov k obydliam a ďalším základným službám obecnej samosprávy. Zvýšila sa bezpečnosť a hygiena pre obyvateľov v obci, znížila sa  prašnosť, hluk ciest a podporil sa turizmus. Týmito opatreniami sa výrazne zlepšila kvalita života v obci Uzovský Šalgov a na území MAS Partnerstvo BACHUREŇ a predmetné miesta projektu sa svojim ľahkým  a bezproblémovým prístupom stanú viac atraktívne.