Ukončené výzvy

Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Termín vyhlásenia: 28.03.2022

Termín uzavretia: 10.05.2022

Výzva na stiahnutie

Prílohy na stiahnutie

 

Opatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Termín vyhlásenia: 22.12.2021

Termín uzavretia: 18.02.2021

Výzva na stiahnutie

Prílohy na stiahnutie

 

Opatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investície do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Termín vyhlásenia: 15.06.2021

Termín uzavretia: 27.07.2021

Výzva na stiahnutie

Povinné prílohy

Príručky

Usmernenie PPA pre MAS – Covid-19

 

Opatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Termín vyhlásenie: 27.07.2020

Termín uzavretia: 31.10.2020

Aktualizovaná výzva na stiahnutie

Aktualizované prílohy

Príručky

 

Opatrenie 4.2 – Podpora finalizácie poľnohospodárskej výroby 

Termín vyhlásenie: 27.07.2020

Termín uzavretia: 31.10.2020

Aktualizovaná výzvy na stiahnutie

Aktualizované prílohy

Príručky

 

Opatrenie 7.2. – Výstavba a rekonštrukcia technickej infraštruktúry a zlepšovanie vzhľadu obcí – II. kolo

Termín vyhlásenia: 25.03.2020

Dátum ukončenia výzvy: 25.6.2020

Aktualizovaný dátum ukončenia výzvy: 31.07.2020

Aktualizovaná výzva

Povinné Prílohy

Príručky

Usmernenie PPA pre MAS_Covid-19

 

Opatrenie 7.4. – Atraktívna obec s možnosťami voľnočasových aktivít, kultúry, športu a kvalitnými podmienkami na život – II.kolo

Termín vyhlásenia: 25.3.2020

Dátum ukončenia výzvy: 25.6.2020

Aktualizovaný dátum ukončenia výzvy: 10.07.2020

Aktualizovaná výzva

Povinné prílohy

Príručky

Usmernenie PPA pre MAS_Covid-19

 

Opatrenie 7.5. – Inovatívne sprístupnené územie pre turistiku a rekreáciu /Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácie a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
Termín vyhlásenia: 30.09.2019
Termín uzavretia:  31.01.2020

Aktualizovaný dátum ukončenia výzvy: 01.06.2020

Aktualizovaná výzva 

Aktualizované Povinné prílohy

Aktualizovné Príručky

 

Opatrenie 4.2 – Podpora finalizácie poľnohospodárskej výroby 

Termín vyhlásenia: 24.02.2020
Termín uzavretia:  25.5.2020

Aktualizovaný dátum ukončenia výzvy: 30.06.2020

Aktualizovaná výzva

Povinné prílohy

Príručky

Usmernenie PPA pre MAS_Covid-19

 

Opatrenie 4.1.Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Termín vyhlásenia: 16.08.2019
Termín uzavretia:  30.11.2019

Aktualizovaný dátum ukončenia výzvy: 31.03.2020

Aktualizovaný dátum ukončenia výzvy: 30.06.2020

Aktualizovaná Výzva 

Aktualizované povinné prílohy

Aktualizované Príručky

Usmernenie PPA pre MAS_Covid-19

 

Opartenie 6.4Podpora a budovanie vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky

Termín vyhlásenia: 28.06.2019
Termín uzavretia:  14.10.2019

Aktualizovaný dátum ukončenia výzvy: 28.02.2020

Aktualizovaná výzva – 6.4

Aktualizované Povinné prílohy

Aktualizované Príručky

 

Opatrenie 7.2. – Výstavba a rekonštrukcia technickej infraštruktúry a zlepšovanie vzhľadu obcí – I.kolo
Termín vyhlásenia: 10.06.2019
Termín uzavretia:  18.09.2019

Aktualizovaný dátum ukončenia výzvy: 18.10.2019

Aktualizovaná výzva

Oznámenie o zmene výzvy

Výzva MAS CLLD – 7.2

Povinné Prílohy

Príručky

 

Opatrenie 7.4. – Atraktívna obec s možnosťami voľnočasových aktivít, kultúry, športu a kvalitnými podmienkami na život – I.kolo

Termín vyhlásenia: 12.06.2019
Termín uzavretia:  20.09.2019

Aktualizovaný dátum ukončenia výzvy: 18.10.2019

Aktualizovaná výzva

Oznámenie o zmene výzvy 

Výzva MAS CLLD – 7.4

Povinné prílohy

Príručky

 

Opatrenie 4.2 – Podpora finalizácie poľnohospodárskej výroby 

Termín vyhlásenia: 08.07.2019
Termín uzavretia:  31.10.2019

Výzva MAS CLLD

Výzva MAS CLLD – 4.2 – s podpisom GDPR

Povinné prílohy

Príručky