Obec Šindliar

Základné informácie

 • Obec patrí do okresu Prešov
 • Starostom obce je pán Ing. František Sedlák.
 • Obec sa spomína z roku 1331
 • Nadmorská výška uprostred obce je 493 m.n.m.
 • V obci žije 544 obyvateľov.
 • Výmera katastra je 1132 ha.

Zaujímavosti a aktivity obce

 • Významnou kultúrno-historickou pamiatkou je zrekonštruovaný kostol sv.Michala archanjela. Šindliar má dva rímsko-katolícke kostoly, obe zasvätené sv.Michalovi.
 • Obec disponuje kultúrno-športovým areálom s tenisovým kurtom, volejbalovým ihriskom a lyžiarskym vlekom.
 • V roku 2008 obec realizovala projekt Šindliarski šindliari, ktorého zámerom bolo oživiť v obci Šindliar už takmer zabudnuté tradičné remeslo – šindliarstvo.
 • Obec zvykne uskutočňovať rôzne spoločenské a športové podujatia ako napríklad športový deň.
 • V obci pôsobí úspešný ochotnícky divadelný súbor Šindliarske naše divadlo

 

 

Web stránka obce