Výzvy 2007-2013

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA „ÚZEMIE, KTORÉ NÁS SPÁJA“ MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY PARTNERSTVO BACHUREŇ

 

Výzva č. 1/ 2010/ PRV/ MAS (.pdf, 266 kB)
Dokumenty k výzve č. 1:

 

Výzva č. 2/ 2010/ PRV/ MAS (.pdf, 258 kB)
Dokumenty k výzve č. 2:

 

Výzva č. 3/ 2011/ PRV/ MAS (.pdf, 311 kB)
Aktualizovaná Výzva č. 3/ 2011/ PRV/ MAS (.pdf, 311 kB)
Dokumenty k výzve č. 3:

 

Výzva č. 4/ 2011/ PRV/ MAS (.pdf, 288 kB)
Aktualizovaná Výzva č. 4/ 2011/ PRV/ MAS (.pdf, 288 kB)
Dokumenty k výzve č. 4:

 

Výzva č. 5/ 2011/ PRV/ MAS (.pdf, 288 kB)
Aktualizovaná Výzva č. 5/ 2011/ PRV/ MAS (.pdf, 288 kB)
Dokumenty k výzve č. 5:

 

Výzva č. 6/2012/PRV/MAS (.pdf, 3,47 MB)

Dokumenty k výzve č. 6:

 

Výzva č. 7/2012/PRV/MAS (.pdf, 2,98 MB)

Dokumenty k výzve č. 7:

 

Výzva č. 8/2012/PRV/MAS (.pdf, 3,05 MB)

Dokumenty k výzve č. 8:

 

Výzva č. 9/2013/PRV/MAS (.pdf, 14 MB)

Dokumenty k výzve č. 9:

 

Výzva č. 10/2013/PRV/MAS (.pdf, 11,2 MB)

Dokumenty k výzve č. 10:

 

Výzva č. 11/2013/PRV/MAS (.pdf, 10,4 MB)

Dokumenty k výzve č. 11:

 

Výzva č. 12/2013/PRV/MAS (.pdf, 12,9 MB)

Dokumenty k výzve č. 12:

 

Výzva č. 13/2013/PRV/MAS (.doc, 480 kB)

Dokumenty k výzve č. 13:

 

Výzva č. 14/2013/PRV/MAS (.doc,454 kB)

Dokumenty k výzve č. 14:

 

Výzva č. 15/2013/PRV/MAS (.doc,455 kB)

Dokumenty k výzve č. 15:

 

Výzva č. 16/2013/PRV/MAS (.doc, 459 kB)

Dokumenty k výzve č. 16:

 

Výzva č. 17/PRV/MAS 45 

Dokumenty k výzve č. 17:

 

Výzva č. 18/PRV/MAS 45

Dokumenty k výzve č. 18:

 

Výzva č. 19/PRV/MAS 45

Dokumenty k výzve č. 19:

 

Oznámenie …viac
Podporné dokumenty:

VÝZVA: OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2007-2013 Link: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/