Obec Štefanovce

Základné informácie

  • Obec patrí do okresu Prešov.
  • Starostom obce je pán Ing. František Kolarčík.
  • Obec je doložená z roku 1331 ako Stefani.
  • Nadmorská výška uprostred obce je 215 m.n.m.
  • V obci žije 219 obyvateľov.
  • Výmera katastra je 525 ha.

Zaujímavosti a aktivity obce

  • Kultúrnou a historickou pamiatkou obce je Rímskokatolícky kostol Obetovania  Pána pôvodne Očisťovania Panny Márie zo 14. storočia.
  • V obci sa nachádza futbalové ihrisko a knižnica.
  • Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý v obci pôsobí sa zúčastňuje a usporadúva rôzne súťaže.
  • Futbalové ihrisko obce ponúka široké možnosti využitia voľného času a konajú sa na ňom rôzne súťaže.

 

 

Web stránka obce