Chod MAS – „Činnosti spojené so zabezpečovaním chodu MAS Partnerstva BACHUREŇ a uskutočňovaním stratégie CLLD“

Informácia o projekte

Zmluva