POZNAJ REGIÓN S AUDIOSPRIEVODCOM

POZNAJ REGIÓN S AUDIOSPRIEVODCOM

MAS „Gorlické Beskydy” v partnerstve s Miestnou akčnou skupinou opatovského okresu zo świętokrzyského vojvodstva a Miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Bachureň o.z. zo Slovenska realizovali projekt „Poznaj región s audiosprievodcom” – akronym ExploRegioGuide. Projekt bol spolufinacovaný v rámci aktivity Vykonávanie projektov spolupráce osi 4 LEADER Programu Rozvoja Vidieka za obdobie 2007-2013. Podpísanie dohody o poskytnutí finančného príspevku sa konalo 25. novembra 2014 v Departmente európskych fondov Maršalkovského úradu malopoľského vojvodstva v Krakove.

Cieľom projektu bolo zabezpečiť rozvoj turistickej ponuky území partnerských MAS, na základe miestneho dedičstva so zvláštnym zohľadnením potrieb individuálnych turistov a cudzincov nahraním a propagáciou audiosprievodcov.

Realizácia projektu priniesla:

  • Inovačné využitie kultúrnych, prírodných a historických zdrojov území partnerských MAS.
  • Medzinárodná propagácia turistických atrakcií území partnerských MAS.
  • Uľahčenie prístupu k prehliadkam území partnerských MAS individuálnym turistom a cudzincom

Hlavnou aktivitou projektu bolo vypracovanie a nahranie audiosprievodcov (audioprehliadok) v troch jazykových mutáciách (poľskej, slovenskej a anglickej), ktoré budú sprevádzať po obciach, objektoch alebo miestach spojených s históriou, ľudovou kultúrou alebo predstavujúcich prírodnú atrakciu území MAS.

Audiosprievodca je zvuková nahrávka (v podobe MP3 súboru), spojená s vyznačenou trasou prehliadky, po ktorej nás sprevádza hlas lektora.  Nahrávka predstavuje architektonické objekty, historicky alebo prírodne zaujímavé miesta, ktoré míňame počas prechádzky, alebo exponáty, ktoré sa nachádzajú v navštevovanom objekte. Audiosprievodca umožňuje individuálnu prehliadku daného miesta alebo objektu, bez toho, aby sme museli využiť služby sprievodcu.

Audiosprievodca, pripravený MAS „Gorlické Beskydy” prezentujú históriu, kultúru a tradície Židov, Lemkov a Pogórzanov. Sprevádzajú po meste Bobowa, hospodárskom dvore kolomažníka v obci Łosie a po Skanzene pogórzańskej dediny Romana Reinfussa v Szymbarku.

Audiosprievodca pripravený MAS opatovského okresu sprevádza po hrade Krzyżtopór v obci Ujazd, ktorý predstavuje výnimočnú kultúrnu pamiatku medzinárodného významu. Komplex pozostáva z rozsiahlych fortifikácií: bastióny, priekopa, pozostatky po opevneniach a mostoch.

Audiosprievodcovia pripravení MAS Partnerstvo Bachureň o.z. zo Slovenska  sprevádzajú po nasledujúcich miestach: kaštieľ Fričovce, gotický kostol Šindliar, Fričovce – kaplnka, jaskyňa Zlá diera, Lačnovský kaňon, Fričovce – anglická záhrada.

 

logo ERG

 

 

 

 

Túra Lipovce – Lačnovský kaňon

Anglický park Fričovce

Kaštieľ Fričovce

Kaplnka Fričovce

Jaskyňa Zlá diera

Šindliarský kostolík

 

Audionahrávky z poľského územia

Bobowa EN

Bobowa PL

Bobowa SK

Krzyztopor EN

Krzyztopor PL

Krzyztopor SK

Losie EN

Losie PL

Losie SK

Szymbark EN

Szymbark PL

Szymbark SK

Lipovce PL

Starý kostol PL

Kostol PL

Jaskyňa Zlá diera PL

 

loga (2)