Obec Lipovce

Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu, LipovceMAS

Hlavným cieľom projektu bolo skvalitniť a rozšíriť základné služby pre obyvateľov obce Lipovce a regiónu MAS Partnerstvo BACHUREŇ rekonštrukciou a modernizáciou kultúrneho domu v obci Lipovce. Rekonštrukcia a modernizácia spočívala v zateplení jestvujúceho objektu, výmene strešnej krytiny, okien a dverí, realizácii pohľadu zo sadrokartónových dosiek a realizácii nových vnútorných omietok. Cieľ bol naplnený, keďže sa vytvorili vhodné podmienky pre plnohodnotné, dlhodobé a multifunkčné využívanie kultúrneho zariadenia obyvateľmi a návštevníkmi obce, znížila sa energetická náročnosť objektu a zvýšila estetická hodnota kultúrneho domu.