Obec Hermanovce

Základné informácie

 • Obec patrí do prešovského okresu.
 • Starostom obce je pán Rudolf Šeliga.
 • Obec vznikla v roku1320 ako (villa) Hermani Superior et Inferior.
 • Nadmorská výška uprostred obce je 459 m.n.m.
 • V obci žije 1588 obyvateľov.
 • Výmera katastra je 1596,2 ha.

Zaujímavosti a aktivity obce

 • Mauzóleum pred kostolom sv. Alžbety, ktoré stojí na šiestich kamenných stĺpoch.
 • S Hermanovcami je spojené meno Profesora Štefana Hlaváča, ktorý tu pôsobil od roku 1957. Zanechal za sebou nielen obnovené sakrálne stavby, no najmä stmelených veriacich. Je pochovaný na miestnom cintoríne.
 • V obci pôsobí folklórny súbor Hermanovčan a detský folklórny súbor Hermanček.
 • Medzi kultúrne dedičstvo patrí rímsko-katolícky kostol z roku 1650, klasicistický kaštieľ a tak isto staré náhrobníky na cintoríne okolo kostola.
 • V rímsko-katolíckom barokovom kostole sa nachádzajú pôvodne goticky maľované krídla hlavného oltára, gotické sochy Madony, Doroty a Barbory.

 

 

Web stránka obce