Obec Hendrichovce

Základné informácie

 • Obec patrí do Prešovského okresu.
 • Starostom obce je Martin Martaus.
 • Obec  je  doložená z roku 1320 ako (villa) Herrici .
 • Nadmorská výška uprostred obce je 427 m.n.m.
 • V obci žije 225obyvateľov.
 • Výmera katastra je 423 ha.

Zaujímavosti a aktivity obce

 • Obcou pretekajú tri potoky. Ten väčší  je Veľká Svinka, do  ktorého sa vlievajú vody Lazného a Štefanovského potoka.
 • Koncom 13. storočia bol postavený rímskokatolícky  gotický kostol, zasvätený sv. Štefanovi Prvomučeníkovi. V roku 2005 bol v obci vysvätený nový kostol, zasvätený Ružencovej Panne Márii.
 • Dominantou obce je rybník v rozlohe 33 árov.
 • V obci sa nachádza futbalové ihrisko a malý park.
 • Obec 1x ročne usporadúva Športový deň obce, slávnosť Mikuláša pre deti, hasičské súťaže, stolnotenisový turnaj, tenisový turnaj.
 • 2 krát ročne zvykne obec usporiadať rekreačný futbal.

 

Web stránka obce

 

Povinné zverejňovanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní:

P.č. Dátum zverejnenia Termín zadávania zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač Dátum podpisu zmluvy
1. 25.07.2014 30.07.2014 Vypracovanie ŽoNFP a služby externého manažmentu na projekt: Hendrichovce, úprava okolia obecného úradu Ekoslov Consulting, s.r.o. 14.08.2014
2. 18.08.2014 20.08.2014 Stavba: Hendrichovce, úprava okolia obecného úradu Balkar, s.r.o. 02.09.2014