Turizmus v slivkovom regióne

Názov projektu spolupráce (opatrenie 4.2): Turizmus v slivkovom regióne

1. Rozvoj potenciálu turistického ruchu v Poľskej a Slovenskej republike.
2. Aktivácia miestnej komunity v Poľskej a Slovenskej republike

Prostredníctvom projektu spolupráce sa budú riešiť spoločné problémy daných území, na ktorých sa bude projekt realizovať. Typickými problémami, ktoré tieto územia spájajú je vysoká nezamestnanosť, migrácia obyvateľstva a strácanie „vidieckosti“ územia. Spoločnou ideou MAS Partnerstvo BACHUREŇ, MAS Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlakua “MAS „Białe Ługi“ je prostredníctvom rozvoja turistického ruchu, návratu k tradícii, povzbudeniu obyvateľov daných území zabrániť týmto nežiadúcim javom na vidieckom území.
Vzhľadom k tomu, že obe územia partnerských MAS majú rovnakú históriu a podobné tradície v oblasti pestovania sliviek, javí sa táto spolupráca ako správna investícia. Výsledným efektom bude organizovanie spoločných podujatí (spoločné varenie, pečenie rôznych „dobrôt“ zo sliviek), školení a výmeny skúseností (s cieľom zvýšiť schopnosti a kvalifikáciu) založenie slivkových sadov, vytvorenie produktov, ktoré by sa certifikovali ako regionálna značka, propagácia prostredníctvom spoločnej web stránky a pod.

Nadnárodná spolupráca nadväzuje na Integrovanú stratégiu rozvoja územia.

  • Logo nadnárodnej spolupráce Turizmus v Slivkovom regióne.
Stowarzyszenie „ Na Sliwkowym Szlaku“
„ Beskid Gorlicki“
Biale Lugi
CSERHÁTALJA
„ Perly Beskidu Sadeckiego“