Obec Lažany

Rekonštrukcia polyfunkčného objektu v obci LažanyMAS

Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo zlepšenie kvality života obyvateľov obce i jej návštevníkov prostredníctvom rekonštrukcie polyfunkčného objektu v obci Lažany. Realizáciou projektu sa značne prispelo k rozvoju obce v spoločenskej, správnej a kultúrnej oblasti. Skvalitnili sa základné služby poskytované samosprávou jej obyvateľom. Pre občanov a návštevníkov z okolitých obcí predstavuje obyvateľom dôstojné občianske, kultúrno-spoločenské a reprezentatívne centrum obce. V súčasnosti sa v polyfunkčnom objekte nachádza Obecný úrad.