Obec Pečovská Nová Ves

Základné informácie:

  • Obec patrí do okresu Sabinov
  • Starostom obce je pán PhDr. Jaroslav Dujava
  • Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1248
  • Nadmorská výška uprostred obce je 345 m.n.m
  • V obci žije 2 535 obyvateľov
  • Výmera katastra je 1 175 ha

Zaujímavosti a aktivity obce:

  • obec patrila ku kráľovským majetkom Šarišského hradu, pričom tu bola zriadená mýtnica – colnica. Z historických dokumentov sa ďalej dozvedáme, že obec postupne patrila šľachticovi Mikčovi, Cudarovcom, šľachticovi z Perína, Tarczayovcom a od roku 1556 Péchyovcom. Tí si ju získali ako dar od Habsburgovcov, ktorým verne slúžili. Po nich nesie meno, či vlastne prívlastok Pečovská.

  • Obec pravidelne usporiadava kultúrno – spoločenské podujatia ako Stolnotenisový turnaj na počesť oslobodenia obce, Detský karneval, MDŽ, Prvomájový beh zdravia, Deň matiek, Deň mikroregiónu Doliny Čergova, Medzinárodný deň detí, Pečovskonovoveský jarmok, Rómsky deň, Október – mesiac úcty k starším, Mikuláš, Vianočné trhy, Vianočný koncert.

Objekty zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska

– Kostol sv. Ondreja, pôvodne renesančná stavba z 2. polovice 16. storočia, Kostolná ulica
– Renesančný kaštieľ postavený po roku 1560, Ľutinská ulica
– Klasicistická kúria postavená v 1. polovici 19. storočia, Hlavná ulica

– Pôvodne neskororenesančý dvojvežový kaštieľ z prevej tretiny 17.storočia, Ľutinská ulica
– Barokový kaštieľ z polovice 18. storočia, Kostolná ulica
– Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, postavená v roku 1864, Hlavná ulica
– Židovský cintorín, ulica Na Trubalovec

web stránka obce