Obec Hermanovce

Modernizácia obecného úradu HermanovceMAS

Hlavným dôvodom, prečo bolo potrebné zrealizovať daný projekt bola nevyhnutnosť vyššej efektivity a účelnosti vynaložených verejných finančných prostriedkov (úspora energie zateplením a ušetrenie nákladov) a následné umožnenie presunu voľných prostriedkov do iných verejnoprospešných aktivít. Ďalšími dôvodmi realizácie projektu boli:

  • objekt bol nevyhovujúci z technického a dispozičného hľadiska,
  • zvýšenie bezpečnosti vo vnútri daného objektu,
  • obec má výborné predpoklady na rozvoj cestovného ruchu a prilákanie turistov (historické pamätihodnosti, živé folklórne súbory, osobnosť profesora Hlaváča, ktorý tu pôsobil a je pochovaný a neustále rastúca a rozvíjajúca sa obec vytvárajú k tomu výborné podmienky). 

Realizácia projektu a následne skvalitnenie samosprávnych služieb tak urýchli proces rozvoja obce a bude vytvárať synergický efekt aj na rozvoj ďalších odvetví, ako aj prílev investičných stimulov nielen do obce, ale aj do celého regiónu MAS BACHUREŇ.

 

Obec Hermanovce – Vybudovanie viacúčelového ihriska

MAS

Výstavbou viacúčelového ihriska v obci  sa vytvoria vhodné podmienky pre plnohodnotné, dlhodobé a multifunkčné využívanie ihriska obyvateľmi a návštevníkmi obce. Športový komplex zatraktívni obec pre domácich obyvateľov a poskytne kvalitnejšie a rozmanitejšie služby poskytované v obci. Pre obyvateľov Hermanoviec   realizácia projektu znamenala vytvorenie priestoru pre športový a kultúrny rozvoj domácich, návštevníkov obce,  priestor určený pre aktivity a činnosť spolkov pôsobiacich v obci a jej okolí. Objekt poskytuje priestor pre realizáciu športových a kultúrnych podujatí (oslavy, podujatia, turnaje a súťaže na multifunkčnom ihrisku) usporadúvanie posedení a stretnutí). Predstavuje tak miesto pre zmysluplné využívanie voľného času obyvateľmi obce Hermanovce a jej návštevníkmi.