28. marec 2022

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 28.03.2022 bude vyhlásené II. kolo výzvy na podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Termín uzavretia výzvy: 10.05.2022

Výzvu a bližšie informácie nájdete na: https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy/