Daily Archives: 6. júna 2023

06. jún 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ plánuje vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Harmonogram výziev je zverejnený v časti PRV výzvy 2014 – 2020 – Plánované výzvy: https://bachuren.sk/planovane-vyzvy/.