Prezentačný videospot o výsledkoch stratégie CLLD MAS Partnerstvo BACHUREŇ

Link na prezentačné video: https://www.youtube.com/watch?v=4wVh15ipn38