Aktuality

19. október 2022

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 19. 10. 2022 bola vyhlásená IROP výzva na aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Výzvu a bližšie informácie nájdete na https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy-irop/.

13. október 2022

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 13. 10. 2022 bola vyhlásená IROP výzva na aktivitu B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb. Výzvu a bližšie informácie nájdete na https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy-irop/.

10. október 2022

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 10. 10. 2022 boli vyhlásené IROP výzvy na aktivity C1 Komunitné sociálne služby a C2 Terénne a ambulantné služby. Výzvy a bližšie informácie nájdete na https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy-irop/.

10. október 2022

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 07. 10. 2022 vyšla aktualizácia č. 2 výzvy k aktivite A1 Podpora podnikania a inovácií s kódom IROP-CLLD-P755-511-001. Bližšie informácia k aktualizácii č. 2 výzvy nájdete na https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy-irop/.

24. august 2022

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 09.09.2022 plánuje zrušiť nasledujúce IROP výzvy z dôvodu zapracovania zmien vyplývajúcich z aktualizácie Implementačného modelu do nových výziev:

IROP-CLLD-P755-512-002 – aktivita C1

IROP-CLLD-P755-512-003 – aktivita C2

IROP-CLLD-P755-512-005 – aktivita B2

IROP-CLLD-P755-512-006 – aktivita B3

28. marec 2022

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 28.03.2022 bude vyhlásené II. kolo výzvy na podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Termín uzavretia výzvy: 10.05.2022

Výzvu a bližšie informácie nájdete na: https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy/