19. október 2022

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 19. 10. 2022 bola vyhlásená IROP výzva na aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Výzvu a bližšie informácie nájdete na https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy-irop/.