10. október 2022

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 10. 10. 2022 boli vyhlásené IROP výzvy na aktivity C1 Komunitné sociálne služby a C2 Terénne a ambulantné služby. Výzvy a bližšie informácie nájdete na https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy-irop/.