13. november 2017

Partnerstvo BACHUREŇ získalo štatút MAS !!!

Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny.
Zoznam schválených MAS a neschválených VSP nájdete na: http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1497

23. október 2017

Partnerstvo BACHUREŇ hľadá do svojho tímu človeka na obsadenie pozície „Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér“. Pre viac informácií prosím kontaktujte Manažéra Partnerstva BACHUREŇ do 10.11.2017.

21. september 2017

POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU
Vedúci partner projektu Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu spolu s partnermi projektu Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów, Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 6. októbra 2017 v meste Rzeszów. Konferencia sa uskutoční v rámci projektu cezhraničnej spolupráce podporeného prostredníctvom programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko. Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom pohľad na potenciál pohraničného územia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Pozvánka

16. marec 2017

Vážení členovia dovolíme si Vás pozvať na zasadnutie MAS Partnerstvo BACHUREŇ. Stretnutie sa bude konať v stredu dňa 22.03.2017 o 14:00 hod. na Obecnom úrade v obci Daletice. Tešíme sa na Vašu účasť .

12. február 2017

Pozývame Vás na 11. Ples chatárov a priateľov Kopytovskej doliny.

10. február 2017

Zlaté Kopyto Vás srdečne pozýva na 15. Valentínsku stopu zdravia