21. september 2017

POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU
Vedúci partner projektu Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu spolu s partnermi projektu Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów, Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 6. októbra 2017 v meste Rzeszów. Konferencia sa uskutoční v rámci projektu cezhraničnej spolupráce podporeného prostredníctvom programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko. Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom pohľad na potenciál pohraničného územia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Pozvánka

16. marec 2017

Vážení členovia dovolíme si Vás pozvať na zasadnutie MAS Partnerstvo BACHUREŇ. Stretnutie sa bude konať v stredu dňa 22.03.2017 o 14:00 hod. na Obecnom úrade v obci Daletice. Tešíme sa na Vašu účasť .

12. február 2017

Pozývame Vás na 11. Ples chatárov a priateľov Kopytovskej doliny.

10. február 2017

Zlaté Kopyto Vás srdečne pozýva na 15. Valentínsku stopu zdravia

28. apríl 2017

Obec Uzovské Pekľany Vás srdečne pozývajú na 1.kolo Okresnej hasičskej ligy,

21. august 2017

Obec Pečovská Nová Ves všetkých srdečne pozýva na 20.ročník Pečovsko novoveský jarmok, ktorý sa uskutoční v obci, dňa 25.- 26.8.2017. Plagát