18. február 2018

Nádielka čerstvého snehu v Lačnove potešila veľkých aj malých športovcov, ktorí vytiahli sánky a zúčastnili sa Lačnovskej Perinbaby aj v tomto roku. Pozrite si foto.

15. február 2018

„Lačnovská PERINBABA“. Občianske združenie Lačnov Vás pozýva na sánkovačku, ktorá sa uskutoční dňa 17.2.2018 o 9.30 v obci Lačnov. Viac info v plagáte.

12. február 2018

Dňa 10.2.2018 – Fašiangy v Pečovskej Novej Vsi priniesli do obce plno zábavy, bohatý kultúrny program a zabíjačkové dobroty. Pozrite sa

11. február 2018

Pozrite sa, ako si tradičnú zabíjačku včera užili občania a návštevníci obce Uzovské Pekľany. Foto

9. február 2018

BEZPLATNÉ VZDELÁVANIE

Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu a partneri projektu Prešovská Univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów realizujú cez projekt cezhraničnej spolupráce s názvom „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“ bezplatné školenia zamerané na podporu podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu. Cieľovou skupinou sú študenti a absolventi stredných/vysokých škôl, nezamestnaní obyvatelia so záujmom pôsobiť v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ale aj všetci ostatní záujemcovia, ktorí sa chcú vzdelávať v danej problematike.

Na školeniach budete mať možnosť prostredníctvom moderného vzdelávania získať teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti potrebné pri podnikaní a pôsobení vo vidieckom cestovnom ruchu (založenie podniku, legislatíva v podmienkach SK/PL, riadenie podniku, marketing, manažment), s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu pohraničného územia PL-SK.
Súčasťou skolení je aj praktický tréning – workshop. Viac nformácií získate na www.zrovit.sk.

8. február 2018

Vážení členovia MAS ​Partnerstva BACHUREŇ​,

Miestna akčná skupina STRÁŽE organizuje informačný seminár za účelom získania prehľadu v oblasti verejného obstarávania​, na ktorý ste srdečné vítaní.​ Pozvánka
Informačný seminár sa uskutoční dňa 13.02.2018 o 8:00 hod. v kultúrnom dome v obci Terňa.

Bližšie informácie v priloženom programe informačného seminára.

Prosím o prihlásenie na informačný seminár na tomto linku: https://docs.google.com/forms/d/1-gHdP8F7FMS1-UKVtjcgMtnwZl951IH016-eAhp02FY/edit

alebo telefonicky v našej kancelárií.