18. jún 2018

Obec Hermanovce Vás srdečne pozýva na Juniáles 2018, ktorý sa uskutoční 23.júna 2018 na futbalovom ihrisku v Hermanovciach. Čaká Vás bohatý kultúrno-športový program, atrakcie pre deti  a zahraje Vám aj FS Šarišan. Plagát

18. jún 2018

Jánske ohne 16. ročník

Občianske združenie LAČNOV a poľovnícke združenie KOPYTOV pozývajú všetkých rodákov a priateľov Lačnova na bohatý kultúrny program s výborným guľášom a občerstvením. Dňa 22. júna 2018 o 17.30 hod. Plagát

18. jún 2018

LETNÝ TÁBOR PRI BALTICKOM MORI – Miedzywodzie, Poľsko

Miestna akčná skupina „MAS Partnerstvo Bachureň“ ako jeden zo slovenských partnerov  v spolupráci s hlavným partnerom LGD „Region Wloszczowski“ a s 20 ďalšími partnermi (18 PL, 1UK, 1RO, 1SK) realizujú projekt spolupráce  s názvom „Kreator Przedsiebiorczosci“.

Jednou z mnohých aktivít projektu je aj výmenný pobyt SK/PL detí, kde slovenské deti budú tráviť letné prazdniny (10 dní) v skautskom tábore pri Baltickom mori, mesto Miedzywodzie, Poľsko. Naopak poľské deti prídu v zime na lyžovačku do strediska Buče, Renčišov.

Termín: 16.-26.8.2018 (10 dní vrátane cesty)

Miesto: Skautský tábor v Miedzywodzie, Poľsko

Veková kategória: Tábor je určený pre deti od 7 do 15 rokov.

POVINNÉ DOKLADY:

  1. Platný cestovný pas !!! Kartička poistenca (fotokópia) !!!
  2. Poistenie dieťaťa je povinné, zabezpečené a hradené rodičmi !!! (doložiť potvrdenie)
  3. Prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa !!! (odovzdať spolu s prihláškou)
  4. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa !!! (odovzdať 3 dni pred nástupom na letný tábor)

Bližšie pokyny, informácie a harmonogram bude poskytnutý priebežne

 Cena letného tábora: 20,- EUR  

220,- eur/dieťa – Ubytovanie a strava  počas 10 dní hradené poľským partnerom LGD Wloszczowski

50,- eur/dieťa  –  Doprava 2x autobusom do/z Poľska (cca 4000 km) hradené obcami MAS

Partnerstva BACHUREŇ

20,- eur/dieťa  –  Cena stravného počas cesty do/z Poľska, vstupy, mimoriadne výdavky, hradí rodič

Prihláška na letný tábor + viac info

 

21. máj 2018

Vážení členovia dovolíme si Vás pozvať na zasadnutie MAS Partnerstvo BACHUREŇ. Stretnutie sa bude konať v pondelok  dňa 28.05.2018 o 14:00 hod. v sídle MAS  na Obecnom úrade v Renčišove. Pozvánka

8. mája 2018

Starostovia obcí Hermanovce, Lipovce, Renčišov, Štefanovce a Uzovské Pekľany ďakujú za hojnú účasť a podporu všetkým účastníkom, ktorí prišli na  svätú omšu za prítomnosti „farára Kufu zo Žakoviec“ a posvätenie kríža na vrchole Buče. Pútnikov čakalo chutné občerstvenie – guľáš a fazuľovica….foto

7. máj 2018

  VIII. ročník stretnutia na Chotárnej pod Mindžovou. Viac info