3. júl 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ a obec Bertotovce Vás pozývajú na podujatie FOLKLÓR POD GAŠTANOM spojené s prezentáciou MAS, ktoré  sa uskutoční v obci Bertotovce dňa 08.07.2023 o 15:00 hod.

28. jún 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ a obec Uzovský Šalgov Vás pozývajú na podujatie Športuje celá rodina spojené s prezentáciou MAS Partnerstvo BACHUREŇ, ktoré sa uskutoční dňa 9.7.2023 o 12:30 v obci Uzovský Šalgov.

 

06. jún 2023

MAS Partnerstvo BACHUREŇ plánuje vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Harmonogram výziev je zverejnený v časti PRV výzvy 2014 – 2020 – Plánované výzvy: https://bachuren.sk/planovane-vyzvy/.

19. október 2022

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 19. 10. 2022 bola vyhlásená IROP výzva na aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Výzvu a bližšie informácie nájdete na https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy-irop/.

13. október 2022

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 13. 10. 2022 bola vyhlásená IROP výzva na aktivitu B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb. Výzvu a bližšie informácie nájdete na https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy-irop/.

10. október 2022

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 10. 10. 2022 boli vyhlásené IROP výzvy na aktivity C1 Komunitné sociálne služby a C2 Terénne a ambulantné služby. Výzvy a bližšie informácie nájdete na https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy-irop/.