Daily Archives: 13. októbra 2022

13. október 2022

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 13. 10. 2022 bola vyhlásená IROP výzva na aktivitu B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb. Výzvu a bližšie informácie nájdete na https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy-irop/.