Daily Archives: 10. októbra 2022

10. október 2022

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 10. 10. 2022 boli vyhlásené IROP výzvy na aktivity C1 Komunitné sociálne služby a C2 Terénne a ambulantné služby. Výzvy a bližšie informácie nájdete na https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy-irop/.

10. október 2022

MAS Partnerstvo BACHUREŇ oznamuje, že dňa 07. 10. 2022 vyšla aktualizácia č. 2 výzvy k aktivite A1 Podpora podnikania a inovácií s kódom IROP-CLLD-P755-511-001. Bližšie informácia k aktualizácii č. 2 výzvy nájdete na https://bachuren.sk/aktualne-vyzvy-irop/.